Category Archives: Trí thức theo đảng

Đôi lời với GS Tương Lai

Nguyễn Đình Cống Tôi đã đọc gần hết các bài Mênh mông thế sự… của GS Tương Lai. Tôi cảm phục tinh thần, trí tuệ và tình cảm của ông. Mênh mông thế sự… là những bài có nội dung sâu sắc và thời … Continue reading

Posted in Trí thức theo đảng | Leave a comment

MẶT TỐI, MẶT SÁNG nhà nghiên cứu chính trị NGUYỄN TRẦN BẠT QUA BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trí Ngủ Việt Với 2 bài viết xoay quanh lời của ông Nguyễn Phú Trọng: “Xót ruột khi đạo đức xuống cấp”. https://viettimes.vn/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-hay-tro-ve-voi-bac-cua-chung-ta-351615.html https://viettimes.vn/phan-2-nhot-quyen-luc-vao-trong-long-co-che-351618.html Nguyễn Trần Bạt đã thể hiện 2 góc nhìn khác nhau của 2 con người khác … Continue reading

Posted in Trí thức theo đảng | Leave a comment