Category Archives: Trung Cộng

Trung Quốc – thứ bá quyền vừa kiêu ngạo vừa đầy bất an

Gordon Chang Giới tinh hoa Trung Quốc thường quan sát tín hiệu từ Chủ tịch Tập Cận Bình, và tin rằng họ, những người kế thừa “hơn 5.000 năm lịch sử”, được số phận định đoạt để thống trị thế … Continue reading

Posted in Chinazi, Trung Cộng | Leave a comment

Học được gì từ Trung cộng?

Nguyễn Đình Cống Vấn để đặt ra là trong gần một trăm năm qua Cộng sản Việt Nam (CSVN) học được gì từ Trung cộng? Người ta tuyên truyền là học làm cách mạng, làm cho dân giàu nước mạnh, … Continue reading

Posted in Trung Cộng | Leave a comment