Category Archives: Trung Cộng

Học được gì từ Trung cộng?

Nguyễn Đình Cống Vấn để đặt ra là trong gần một trăm năm qua Cộng sản Việt Nam (CSVN) học được gì từ Trung cộng? Người ta tuyên truyền là học làm cách mạng, làm cho dân giàu nước mạnh, … Continue reading

Posted in Trung Cộng | Leave a comment