Category Archives: Truyền thông cộng sản

“Chân rết Việt Tân” hay “Đối diện lá cải”?

A.H.  Vừa qua, chương trình Đối diện VTV có nhắc đến IJAVN – Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là ‘chân rết của đảng Việt Tân’. Không có bất kỳ một chứng cớ nào được đưa ra, chỉ một … Continue reading

Posted in Truyền thông cộng sản | Leave a comment

Tư bản độc tài Trung Quốc kiểm soát truyền thông

Mai Hưng dịch Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, chế độ Trung Quốc tự hào quảng bá mô hình chủ nghĩa tư bản độc tài trên toàn thế giới. Trật tự truyền thông thế giới mới mà … Continue reading

Posted in Tản Mạn, Truyền thông cộng sản | Leave a comment