Category Archives: Tư pháp

Cải cách Tư pháp: Phần 2: Quan chức và đảng viên trước Pháp đình

Nguyễn Đăng Quang [Tiếp theo Phần 1] Trong cả 3 vụ án xử dân lành nói trên, người dân và công luận mòn mỏi trông chờ cái gọi là “Liên ngành Tư pháp” xuất hiện để bênh vực dân thường … Continue reading

Posted in Tư pháp | Leave a comment