Category Archives: Tuyên bố

TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 9.1.2020

Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), tỉnh/thành (và quốc gia nếu ở nước ngoài) đang cư … Continue reading

Posted in Tuyên bố, Đồng Tâm | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BẮT GIAM VÀ KHỞI TỐ TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG

Đợt 1 và Đợt 2 (Nhóm soạn thảo xin phép ngưng nhận chữ ký, với 9 tổ chức, 193 cá nhân đã ký tên hưởng ứng)        Qua báo chí trong nước, chúng tôi được biết vào ngày 21 tháng … Continue reading

Posted in Phạm Chí Dũng, Tuyên bố, Đàn áp XHDS | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

BẢN KẾT THÚC Với 17 tổ chức, 945 cá nhân ký tên Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

Với 17 tổ chức, 929 cá nhân ký tên         Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh sát biển và … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 29/07/2019 với 14 tổ chức, 746 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 27/7/2019 với 10 tổ chức, 593 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 26/7/2019 với 9 tổ chức, 501 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

(cập nhật ký tên đợt 2 đến chiều ngày 24/7/2019, tổng cộng 6 tổ chức, 334 cá nhân) Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh sát biển và dân quân biển xâm nhập Vùng Đặc quyền kinh tế và … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

Tuyên Bố Thủ Thiêm 4 (Đợt 6: 8 tổ chức, 273 cá nhân)

I. Tình hình Sau hai mươi năm ròng rã đợi chờ và đấu tranh đòi công lý, sau hai năm đợi chờ theo hứa hẹn của nhà nước, của bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với câu nói nổi … Continue reading

Posted in Thủ Thiêm, Tuyên bố | Leave a comment