Category Archives: Tuyên bố

TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 10.1.2020

Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), tỉnh/thành (và quốc gia nếu ở nước ngoài) đang cư … Continue reading

Posted in Bạo lực cướp đất, Cướp đất của dân, Tuyên bố, Đồng Tâm | Leave a comment

TUYÊN BỐ ĐỒNG TÂM 9.1.2020

Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức danh/nghề nghiệp (nếu có), tỉnh/thành (và quốc gia nếu ở nước ngoài) đang cư … Continue reading

Posted in Tuyên bố, Đồng Tâm | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BẮT GIAM VÀ KHỞI TỐ TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG

Đợt 1 và Đợt 2 (Nhóm soạn thảo xin phép ngưng nhận chữ ký, với 9 tổ chức, 193 cá nhân đã ký tên hưởng ứng)        Qua báo chí trong nước, chúng tôi được biết vào ngày 21 tháng … Continue reading

Posted in Phạm Chí Dũng, Tuyên bố, Đàn áp XHDS | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

BẢN KẾT THÚC Với 17 tổ chức, 945 cá nhân ký tên Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

Với 17 tổ chức, 929 cá nhân ký tên         Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh sát biển và … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 29/07/2019 với 14 tổ chức, 746 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 27/7/2019 với 10 tổ chức, 593 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ BIỂN ĐÔNG Tuyên bố về Biển Đông (lần thứ Ba)

Cập nhật đến sáng 26/7/2019 với 9 tổ chức, 501 cá nhân ký tên Các tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên xin ghi rõ: Tên tổ chức và tên người đại diện/ Tên cá nhân và chức … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

(cập nhật ký tên đợt 2 đến chiều ngày 24/7/2019, tổng cộng 6 tổ chức, 334 cá nhân) Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment

TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG (LẦN THỨ BA)

Từ ngày 3 đến 21 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 với sự hộ tống của nhiều tàu cảnh sát biển và dân quân biển xâm nhập Vùng Đặc quyền kinh tế và … Continue reading

Posted in Biển Đông, Tuyên bố | Leave a comment