Category Archives: Tuyên truyền

Đế quốc, chúng mày đang ở đâu?

Nguyễn Đình Cống Trong tiếng Việt từ Đế Quốc có một số nghĩa khác nhau. Thứ nhất là danh hiệu một quốc gia. Vương quốc là nước có Vua (Vương). Đế quốc là nước có Hoàng Đế. Năm 1945 Chính … Continue reading

Posted in Tuyên truyền | Leave a comment