Category Archives: Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện tại

Đại hội XIII…

Nguyễn Trung Nếu ĐCSVN hôm nay tự mình không đủ sức làm nhiệm vụ lãnh đạo, thì phải thay đổi chính mình và dựa vào nhân dân để vươn lên tạo ra khả năng làm tròn nhiệm vụ này. ĐCSVN … Continue reading

Posted in Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện tại | Leave a comment