Category Archives: Xã hội cộng sản

Thời loạn chuẩn

Lê Thị Minh Hà Đúng là khủng hoảng thật, khủng hoảng niềm tin vào ý thức đạo đức của con người! Rõ ràng Đoàn thị là tội phạm giết người (dẫu là không tự giác như thị khai), may mắn … Continue reading

Posted in Xã hội cộng sản | Leave a comment