Category Archives: Xâm lược mềm

Vấn đề chúng con muốn là không cho TRUNG QUỐC thuê đất

Đào Thị Tuyết Nhung Kính thưa các cấp lãnh đạo Thưa toàn thể anh chị em đồng bào Con chỉ là một hạt cát nhỏ mọn trên sa mac, một hậu sinh mới lớn. Trong bài tâm thư này nếu … Continue reading

Posted in Âm mưu phá hoại kinh tế Việt Nam của Trung Quốc, Luật Đặc khu, Xâm lược mềm, đặc khu | Leave a comment