B?n góp ý s?a ??i Hi?n pháp 1992 c?a ông ??ng V?n Vi?t

0

Nh? N ??? c? ng b? n nhận xét của người viết? tr? c ti? p g? i t? i v? i t? r? rộng rãi trên trang web BVN cho nhiều? Chân chính và thẳng thắn? I dám khẳng định h? T nhưng? I? U t? khoảng thời gian tôi v? n? P?.

Xin trân trọng? Ng ?? ng lên ?? b? n ?? c g? n nhiều hi? u th? u tâm s? nung n? u c? a m? t Tuổi già Chỉ cách m? ng, m? t v? ch? chỉ huy quân đội ?? tôi l? ng th? i kháng chi? n ch? ng Pháp, tốt nhất t? 27 tuổi? Pháp phi? I phi? C đặt tên ông là “Gray hùm ??? ng s? 4” (le Tigre gris de la RC4) và cả “Ti? U t ?? ng Napoléon” (mon petit Napoléon).

  • Bauxite Vi? T Nam
  • C? I ch? I ch? ngay? a Vi? t Nam
  • ?? c? p– T? làm– H? hạnh phúc
  • Hà N? I, ngày 8 tháng 5 n? M 2013
  • G? I thân mến:
  • B? NHẬN XÉT S? A ?? I HI? N PHÁP
  • c? a ?? ng V? n Vi? t– Ng ?? i Old Soldier U100– Old Thanh Cach M? ng

Theo thưởng thức c? U c? A Bí th? giá b? 3, Ph? Ng Minh Khai, Q. Hai Bà Tr? Ng, Hà N? I. Tôi là:?? ng V? n Vi? t, sinh năm 1920 (U100), 65 tuổi ?? P? y– sử dụng ch? nhiều? thứ tự?? ng (tháng ?? ng Bình / 4) – vi? t 15 ?? u sách (3 gi? i nh? t V? n h? c Ngh? thu? t).

Do cao, s? C y? U, tôi ch? hãy đóng góp m? t s? suy? n xung quanh m? t s? Vn ?? b? c chạm vào cái nào?

1) V? N ?? nên? p t? c v? n d? ng? tôi? m t? t ?? ng Đánh dấu vào Vi? t Nam– hay cần ch? m d? t.

Ch? cái gì? a Xác định ?? tôi vào? i th? k? 19? đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động ?? bạn chiến đấu với nhân viên? bóc các b? o c? a pha c? p t? SN.? ở trên? cho Chỉ tháng 10 Nga hiệu quả như thế nào– ti? p theo s? ngoài?? tôi c? a cư xá? gì? 2, quân đội Liên Xô? Ti? P tuân theo s? ngoài?? tôi c? một phe xã hội chủ nghĩa– r? i là cách Trung Quốc đạt được thành công.

Gì? ki? n vào t? o? em? u ki? n và th? i c? cho Tháng Tám (1945) Vi? t Nam làm tốt và cũng theo Vi? t Nam th? ng Pháp– M? trong cu? c chi? n hình 30 n? m.

Trạng thái?? n Ch? ng? a Marx đang tuyên bố ?? n nh? ng quan? tôi? m, t? t ?? ng c? a nó.? đó là quan? i? m ng? a (đảng phái, chia s ?, ?? pin? n ?? c l? i. Dụng ng ?? i theo lý? ch, theo tín ngưỡng– h? n là ?? c? c kỹ năng) – chuyên chính là s? n (liên minh công nhân và cả nông dân …), là ch? ng t? t? như? ng? a (CSCN).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây