TUYÊN BỐ – ĐỢT 5

0

CÔNG BỐ PHÁP LUẬT CHO CHO PHÉP SỬ DỤNG RMB

Ngày 12 tháng 9 năm 2016 tại Bắc Kinh, Hiệp định Thương mại Biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Trung Quốc, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngành Trần Tuấn Anh và Thượng thư Cao Hộ Thanh, trong đó Điều 8 quy định thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc hoặc tiền nước ngoài có thể chuyển đổi cho thương mại biên giới Việt – Trung.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Tổ chức Định chế Tài chính Nhà nước Việt Nam đã cụ thể hóa Điều khoản 8 của Hợp đồng trên bằng Thông tư số 19/2018 / TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới. giữa Việt Nam và Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 19), trong đó kể từ ngày Vòng 19 có hiệu lực (tức ngày 12 tháng 10 năm 2018), thương nhân và người dân địa phương Việt Nam có hoạt động thương mại hai bên biên giới Việt – Trung (vượt 1450 km) được sử dụng ngoại tệ dễ chuyển đổi là Đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY) để thanh toán bằng tiền mặt cũng như qua ngân hàng.

Thông tư này không quy định khái niệm thương nhân. Các nhà đầu tư có thể là pháp nhân (công ty, công ty thương mại đã đăng ký) nhưng cũng có thể là cư dân thường đến thị trường biên giới để lấy đồ. Nguyên tắc kỳ quặc thay vì “thương nhân” cũng như chủ nhà Việt Nam “có nhiệm vụ kinh doanh” cũng như cho phép sử dụng tiền chắc chắn sẽ có những tác động tạm thời và cũng không thể lường trước được đối với chủ quyền tài chính của Việt Nam. Trong một số trường hợp cần thiết nhất là chỉ cho phép thanh toán qua ngân hàng bằng VND, CNY cũng như các ngoại tệ quốc tế có thể quy đổi để nhập khẩu cũng như xuất khẩu qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc là khả thi, tuy nhiên giấy tờ không rõ ràng. Khu vực kinh tế cho phép thanh toán bằng CNY cho các mặt hàng và giải pháp (các mặt hàng và giải pháp có khả năng không xuất khẩu) trong khu vực Việt Nam có thể dẫn đến việc Nhân dân tệ hóa tình hình kinh tế Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam ngay khi đô la hóa cũng trở nên sang trọng và chúng ta cũng đã đầu tư rất nhiều công sức cũng như tiền của để xóa bỏ nó. Với Thông tư 19, Ngân hàng Nhà nước đã dẫn đường cho việc Nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam, điều mà tổ chức Tài chính Nhà nước phải CHỐNG LẠI chứ không phải là đô la hóa cũng như vàng hóa. Đó là hệ quả hiển nhiên của Vòng này. Nói cách khác, chắc chắn sẽ đến ngày người dân Việt Nam ở các huyện biên giới, như Quảng Ninh, hoặc có thể là du khách từ khắp mọi miền đất nước liên quan đến Quảng Ninh, Điện Biên sẽ mua được sản phẩm, giải pháp cũng như thanh toán bằng Nhân dân tệ nếu không nghiêm túc. cấm sử dụng tiền nước ngoài (CNY hoặc các loại tiền tệ quốc tế khác) để thanh toán bằng tiền (và cả với các tổ chức tài chính) cho các sản phẩm và dịch vụ được trao đổi trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc sử dụng đồng Nhân dân tệ trong thương mại, mặc dù chỉ giới hạn trong khu vực biên giới Việt – Trung, nhưng không chỉ vi phạm nguyên tắc chủ quyền tài chính (các giao dịch công nghiệp trong khu vực có chủ quyền chỉ được thanh toán bằng tiền). tiền toàn quốc, và các giao dịch xuất khẩu cũng như nhập khẩu xuyên biên giới có thể được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ xác định trước thông qua hệ thống tài chính), tuy nhiên cũng phát triển một tiền lệ nguy hiểm cho sự tồn tại ngụ ý của hai loại tiền tệ. bên cạnh lãnh thổ quốc gia. Đây cũng là một hành động xâm phạm và xâm phạm chủ quyền tài chính của Việt Nam bởi nước ngoài cũng như người hâm mộ của họ, từng bước, có thể gây ra nhân dân tệ hóa cả nền kinh tế Việt Nam cũng như rối loạn cương dương. nguy hại tương tự đối với an ninh quốc gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây