20/10/2017
Trang Đầu » kinh tế

Ngân sách tăng thu nhờ xổ số, nhà đất, thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Thảo

Thu gián tiếp tăng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo thường kì quý III-2017, lũy kế thu ngân sách 9 tháng đạt 843.000 tỉ đồng, bằng 69,5% dự toán. Số thu này tăng 13,9% so với cùng kì năm ngoái. Riêng về thu nội địa, báo cáo cho thấy tổng thu sau 9 tháng đạt 663.700 tỉ đồng, tăng 11,4% so với cùng kì.

Cũng theo báo cáo, do tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa được cải thiện, một số ngành sản xuất có đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm so với cùng kì năm trước (sản xuất điện thoại, ô tô, khai thác dầu thô…) nên tiến độ thực hiện các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung đạt thấp. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,1% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kì. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước (không kể thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, tiền bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp) thậm chí mới đạt 60,1% dự toán, giảm 3,5% so với cùng kì năm 2016.

Bên cạnh đó, do công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước làm chậm nên số thu tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp mới đạt 16,7% dự toán, bằng mức cùng kì năm 2016.

Mặc dù có khó khăn như nêu trên nhưng số thu nội địa về tổng thể, theo đại diện Bộ Tài chính, vẫn đạt khá so với cùng kì năm trước, chủ yếu nhờ các khoản thu gián tiếp. Có thể kể tới các khoản như thu về nhà, đất đạt 119,7% dự toán (tăng 24,2%), thuế thu nhập cá nhân đạt 74,9% dự toán (tăng 21,1%), thu phí và lệ phí đạt 83,5% dự toán (tăng 51,3%), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 90,7% dự toán (tăng 12,4% so với cùng kì năm 2016).

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cũng cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kì năm trước. Đại diện Bộ Tài chính ước tính có 43/63 địa phương thu đạt trên 72% dự toán và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kì năm 2016.

Thu từ dầu thô cũng cho thấy tiến độ khá với tổng thu sau 9 tháng đạt khoảng 34.000 tỉ đồng, bằng 88,9% dự toán. Tương tự, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 9 tháng cũng đã đạt 214.000 tỉ đồng, bằng 75,1% dự toán.

Chủ yếu vẫn là chi thường xuyên

Với chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng chi trong 9 tháng là 904.600 tỉ đồng, bằng 65,1% dự toán. Con số này tăng khoảng 6,6% so với cùng kì năm ngoái. Trong số trên, chi thường xuyên chiếm phần lớn với hơn 659.000 tỉ đồng. Chi đầu tư phát triển 9 tháng chỉ đạt khoảng 166.600 tỉ đồng, bằng 46,6% dự toán. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 53,1% dự toán, thấp hơn cùng kì năm ngoái (56% dự toán). Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đến hết tháng 9 cũng chỉ đạt khoảng 3.500 tỉ đồng, bằng 7% dự toán.

Chi trả nợ và viện trợ chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi ngân sách trong 9 tháng qua khi lên tới hơn 75.000 tỉ đồng. Con số này bằng 76,2% dự toán và tăng 15,6% so với cùng thời điểm này năm trước.

N.T

Nguồn: https://www.bsc.com.vn/News/2017/10/11/582886.aspx