22/10/2017
Trang Đầu » Thư Giãn Cuối Tuần

Tham mưu

FB Nguyen Van Bao

Truyện Liên Xô

Người ta thiết kế một toà nhà dành cho cơ quan nhà nước. Có 2 phương án, một hiện đại, một cổ điển. Người ta vẽ cả 2 phương án lên cùng một trang giấy để xin ý kiến Stalin.
Lãnh tụ kí xoẹt vào chính giữa. Chẳng biết ý ông thế nào. Không ai dám hỏi. Đành xây cái nhà lai, nửa cổ điển, nửa hiện đại.

Truyện Việt Nam

Hơn 20 năm trước có dự án cấp nhà nước độ 1 tỉ đô-la. Qua vòng sơ loại còn 2 nhà thầu. Chấm điểm kĩ thuật và giá. Ông có điểm kĩ thuật cao thì điểm tài chính lại thấp và ngược lại. Tổng điểm 2 ông bằng nhau. Đơn vị chủ đầu tư không dám quyết chọn nhà thầu nào. Trình lên thủ tướng. Lí lẽ như sau: Nhà thầu có kĩ thuật cao hơn (điểm kĩ thuật cao) thì giá cao hơn (điểm tài chính thấp) và ngược lại, nhà thầu có kĩ thuật thấp hơn (điểm kĩ thuật thấp) thì giá cũng thấp hơn (điểm tài chính cao), kính xin Thủ tướng cho ý kiến.

Thủ tướng là người tôn trọng ý kiến cơ quan tham mưu nên gửi công văn yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư cho ý kiến chọn nhà thầu nào. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư trả lời như sau: Nhà thầu có kĩ thuật cao hơn (điểm kĩ thuật cao) thì giá cao hơn (điểm tài chính thấp) và ngược lại, nhà thầu có kĩ thuật thấp hơn (điểm kĩ thuật thấp) thì giá cũng thấp hơn (điểm tài chính cao). Kính trình Thủ tướng quyết định chọn nhà thầu.

Tôi xem cái công văn trả lời Thủ tướng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư mà không tin vào mắt mình. Tôi nghĩ có lẽ lỗi văn thư và gọi cho ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư:

- Liệu có nhầm lẫn gì không anh?

- Không. Ông có quyền quyết mà đùn sang anh. Chắc là có gì lắt léo mà anh không biết. Vậy nên anh đẩy lại.

Dự án chậm mất 3 năm và đội vốn lên hơn gấp đôi.

Nguồn: https://www.facebook.com/Baongvlq