25/02/2018
Trang Đầu » Nhân Quyền

Hồ sơ ‘NOW’, một việc làm cao đẹp

Bùi Tín / VOA

Trang mạng « Mch Sng », cơ quan thông tin ca t chc BPSOS – Boat people SOS – Cp cu thuyn nhân, va công b rng rãi tập h sơ mang tên gn « NOW! ».

Đây là hồ sơ sưu tm công phu danh sách các tù nhân lương tâm (tù nhân chính tr) Vit Nam, vi nhng chi tiết đy đ, h tên, quê quán, ngày sinh, ngày b bt, ti danh, phiên tòa xét x, án được tuyên, gia đình và các chi tiết liên quan.

Hiện nay, vào dịp Tết Mu Thân, tháng 2/2018, s tù nhân lương tâm Vit Nam lên đến 166 người.

Hồ sơ « NOW » – « Ngay bây gi! » có ch đnh đu tranh đòi chính quyn Vit Nam tr t do ngay cho các tù nhân chính tr vì vic giam cm nhng người bt đng chính kiến về chính trị là vi phm thô bo Công ước Quc tế v quyn dân s và chính tr – « Convention International sur les Droits civils et politiques » ca Liên Hip Quc mà nước CHXHCN Vit Nam đã tham gia ký kết, cam đoan tôn trng.

BPSOS là tổ chc phi chính phủ, được lp ra t nhng năm 1979 – 1980 đ cp cu bà con thuyn nhân lênh đênh trên bin c, đưa vào đt lin, vào các tri t nn, còn lo cho bà con được nhp cư các nước và có cuc sng bình thường. BPSOS còn cu hàng trăm em bé m côi khi vượt bin, vn đng quc tế chng cướp bin, bo đm an toàn cho bà con.

Nay vấn đ thuyn nhân đã gim nhiu, BPSOS tp trung đòi t do ngay cho mi tù nhân chính tr Vit Nam, mt vn đ tình nghĩa, nhân đo và công lý cp bách, rt đúng vi đòi hi ca mi công dân yêu nước, ca hơn 40 t chc xã hi dân s trong nước.

Trước đây khong 10 năm, Vit Nam b xếp vào danh sách các quc gia cn quan tâm đc bit (CPC – Country of Particular Concern) b lên án, ty chay, trng pht vì hnh kim xu trong tôn trng nhân quyền và t do tôn giáo. Đ thoát khi CPC, Vit Nam cam kết s gi hnh kim tt trong vn đ này.

Gần đây ông tng bí thư Nguyn Phú Trng theo đúng con đường ca Tp Cn Bình là « ly đng tr nước » (theo li thy dùi ca quân sư Vương H Ninh là xây dng chế đ toàn tr ca đng đ n đnh và phát trin), đàn áp thng tay các nhà dân ch, dân oan mt đt và tín đ các tôn giáo, nên s tù nhân chính tr ngày càng tăng, vi nhng bn án nng n, đc ác cao đ như tuyên án 10 năm tù cho cô Nguyn Ngc Như Quỳnh dù mẹ già, con di, sc yếu, li còn thâm đc di chuyn cô đi tri xa đ m con cô không th thăm ngày Tết!

Từ nay trên mng Mch Sng ca BPSOS có đăng ti h sơ NOW được cp nht hng ngày cho mi người tham kho do mt nhóm lut sư và chuyên viên thống kê tham gia vô v li.

Hiện nay t chc nhân quyn Human Rights Watch, Reporters without Borders cũng lên danh sách cp nht v tù chính tr Vit Nam, các danh sách đó b xung cho nhau, trong đó danh sách « NOW » là đy đ nht.

Tôi đã từng gp TS Nguyễn Đình Thng, tng giám đc kiêm ch tch BPSOS ti tr s t chc này ti bang Virginia gn Washington DC. Anh Thng năng đng, giàu kinh nghim vn đng hành lang, quen biết nhiu ngh sĩ, dân biu Hoa Kỳ, li có uy tín Đông Nam Á, tng được Qu Dân chủ ca Vin Dân ch Đài Loan vinh danh khen thưởng, có các văn phòng thường trc Đài Loan, Thái Lan và Malaysia. Trò chuyn vi anh Thng tôi có n tượng rt sâu v mt trí thc dn thân trong sáng, không v li, toàn tâm toàn ý cho cng đng, có nhiều kinh nghim thc tế, thông minh, tp trung vào hiu qu ca công vic. Anh tâm s vi tôi: « Hiu qu! hiu qu! hiu qu! là bài hc tâm nim ca tôi, đ công vic ca tp th anh ch em chúng tôi không phí sc ». Chính anh đã cùng các bn vn đng một số dân biu, ngh sĩ Hoa Kỳ đ đu cho mt s tù nhân lương tâm, và đòi chính quyn trong nước phi gim án, tr t do hay cho xut ngoi.

Tù nhân chính trị là « gót chân A-sin » ca chính quyn Cng Sn cui mùa, vn hung bo, bt chp lut pháp và công pháp quốc tế. M Nm, cô Trn Th Thúy Nga, lut sư Nguyn Văn Đài hay nhà báo Ba Sàm Nguyn Hu Vinh có ti hình s gì? Lut pháp có điu khon nào cm công dân yêu nước, thương dân, không được chng gic bành trướng, không được k nim các lit sĩ Bc và Nam hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa, hai đu biên gii Tây Nam và phía Bc?

Đầu năm 2018, vic công b h sơ « NOW » là mt s kin ni bt, nói lên thế ch đng tn công ca các lc lượng dân ch trong và ngoài nước phi hp cht ch, kp thi, chun xác, mt công c sc bén đ đánh đng dư lun toàn thế gii v vn đ tù nhân chính tr Vit Nam, mt chuyn hin nhiên mà chính quyn Cng Sn mt mc chi b mt cách trâng tráo và di dt.

Những người ch trương « NOW » cho biết ch đích ca h là cung cp một công c đ có th đo lường chính xác « hnh kim tôn trng nhân quyn » ca chính quyn Vit Nam trong tng thi kỳ, lên hay xung, lên xung mc nào, đ thy năm 2017 và đu năm 2018 hnh kim y là mc kém, ti t nht!

Mục đích quan trng th hai của « NOW » là m ra mt chiến dch vn đng quc tế không thi hn đòi nhà cm quyn Hà Ni phi tr ngay t do, không chm tr, cho toàn b 166 nam n công dân b cm tù mt cách phi lý, trái vi các văn kin quc tế cơ bn, k t lão tù nhân chính trị – tôn giáo Thích Quảng Đ, 90 tui tròn b « giam » trong Chùa ca c, không cho đi đâu. Đây là chiến dch vn đng và đu tranh muôn v, khp nơi, dưới mi hình thc và sáng kiến.

Một sáng kiến là vn đng công lun luôn quan tâm đến s phn bi thm ca 166 người tù lương tâm đang mt t do, xa gia đình, đang x thân vì đu tranh cho t do ca toàn dân, cho c 90 triu dân Vit, trong đó có c nhng người Cng Sn. Đó là 166 ân nhân, người con quý hiếm ca dân tc, thúc đy s quyên góp cho Qu Lương Tâm…

« NOW » đã và đang làm một vic cn m rng là in tht nhiu truyn đơn, bích chương ln nh, áo T shirt mang hình nh ca các tù nhân tiêu biu nht, ph biến tht rng trên báo chí, video, post-card, trưng ra nhng nơi công cng, nhà ga, sân bay, đường phố, ch búa, trường hc đ nhc nh mi người tham gia vn đng và đu tranh cho đến khi tt c tù chính tr Vit Nam được t do.

Mong lời kêu gi ca « NOW » được bà con ta lng nghe và thc hin vì đây là vic làm thiết thc, có ý nghĩa yêu nước, nhân ái và đại nghĩa, thin tâm.

B.T.