21/06/2010
Trang Đầu » quốc hội, xây dựng

Không ổn thật rồi!

Nguyễn Hữu Quý (ĐL)

Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

Hình ảnh vị PTT Nguyễn Sinh Hùng khi phát biểu tại nghị trường QH, ông giơ tay hết sang phải, sang trái, nói những điều như “thông báo”, rằng: “không thể không làm ĐSCT”, hoặc “Tôi yên tâm. Yên tâm rằng phải làm. Yên tâm cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để làm. Yên tâm là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để làm” v.v.

Tội nghiệp cho các vị ĐBQH, trông cứ như các quan xã, phường, tổng… được “triệu” về “triều” để nghe Vua phán, “thông báo” kế hoạch của Vua và triều đình, với các dự kiến cho sự nghiệp “an dân, trị quốc” vậy.

Xem ông Nguyễn Sinh Hùng phát biểu, cứ tưởng ông đang điều hành cuộc họp Chính phủ, nơi mà tất cả những người ngồi ở hàng ghế dưới là “thuộc cấp” của ông, trong khi ở nghị trường QH ông chỉ là một đại biểu bình đẳng như bao đại biểu khác; chẳng biết cái “cơ chế” nào sinh ra “những người đầy tớ” của nhân dân mà ngày nay ta thấy ở mọi cấp, mọi ngành; để rồi cả một bộ máy công quyền, thay vì “do dân, vì dân” thì làm điều ngược lại, để nhân dân và báo chí gọi là “hành là chính”!

Tình trạng “trên bảo dưới không nghe” để dẫn đến tình trạng cho thuê rừng vô tội vạ, chẳng biết 50 năm nữa có còn là đất của ta hay đã chuyển thành… của Tàu; mới có hơn nửa thế kỷ đã mất một nửa Thác Bản Giốc, chắc là 50 năm nữa sẽ mất nốt phần còn lại và thêm diện tích đất rừng mà hôm nay những “đầy tớ” của nhân dân đã ngầm trao cho người Tàu, cốt chỉ để nhận được những cái “phong bì” lại quả.

Xin có vần thơ cho tình trạng này:

He he ngài phó tướng
Oang oang giữa nghị trường
Nói như là ông thánh
Nghe mà nghịch lỗ tai
Ông coi thường đại biểu
Coi khinh cả người nghe
Chức quyền cao ông phán
Tựa như một ông vua
Nhớ thời Đinh Bộ Lĩnh
Chỉ mười hai sứ quân
Thì nay mỗi tỉnh, thành
Là một phương “cát cứ”
Quốc gia là cái bánh
Để một lũ gian manh
Chia ra thành “dự án”
Cho thuê, bán kiếm tiền
Lại thêm cả Bộ, ngành
Là những tên “chỉ điểm”(*)
Đâu mỏ vàng, đá quí
Lập dự án ăn chia
Hỏi còn đâu…Đất nước
Khi tham nhũng lên ngôi
Cùng chia nhau hưởng lợi
Để hiền tài chơi vơi
Chừng nào đất nước ta
Dẹp được lũ giặc này
Mới hằng mong phát triển

NHQ

Nguồn: http://trannhuong.com