21/01/2020
Trang Đầu » Tết

Muôn vẻ ngóng Tết

La Khắc Hòa

1. “Lão Hạc” bán “Cậu Vàng” tại phiên chợ Tết huyện Thanh Chương Nghệ An (Nhà báo, nhà văn Nguyễn Quang Vinh có thơ:

“Chủ ngóng người mua chó

Chó ngóng chủ bế về

Đường phố cứ như thế

Xuân, tết, và đam mê

Thương quá con cún nhỏ

Ngơ ngác bên vệ đường

Ngó chủ mình ngồi đó

Thất lạc chốn người dưng”

D:\Pictures\Bai boxit\59.jpg

2. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân “quét rác nơi không có rác” (Nhà báo Lưu Trọng Văn ghi chú ảnh)

D:\Pictures\Bai boxit\60.jpg

3. Bí thư đương chức vừa bị kỉ luật tặng hoa Cựu Tỏng bí thư siêu giàu, có nhà giát vàng:

D:\Pictures\Bai boxit\61.jpg

L.K.H.

Nguồn: FB La Khắc Hòa