4/12/2018

Vì sao lại ‘trói tay’ công đoàn độc lập?

Minh Châu
Phải gọi là gì khi mà mai này các công đoàn, nghiệp đoàn độc lập ra đời sẽ bị ‘treo’ hai quyền sau đây trong 5 năm: “Quyền tự do liên kết” và “Quyền thương lượng tập thể”.
Việc ‘treo’ hai quyền nói trên được ghi hẳn hoi trong Nghị quyết số 72/2018/QH14 “Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan”, do bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành hồi trung tuần …

2/12/2018

Hội nghị trung ương 9 sẽ làm gì?

Thường Sơn
Theo lịch trình đã được xác định ngay sau Hội nghị trung ương 8 vào tháng Mười năm 2018, sẽ có thêm một hội nghị trung ương nữa – Hội nghị 9 – được tổ chức vào tháng Mười Hai cùng năm. Hội nghị này nhắm tới mục tiêu sẽ lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Bộ chính trị và ủy viên Trung ương – tương tự Hội nghị Trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015.

Bộ Chính trị đảng ai còn ai mất?
Có thể hình dung ra …

1/12/2018

Lettre ouverte: A Monsieur Nguyen phu Trong, le nouveau Président de La RSVN

Nguyễn Khắc Mai
(Tôi thảo thư này khi còn rong chơi ở Paris, nên xin mở đầu bằng tiếng Pháp. Président thì họ dùng Le (lơ) giống đực, mà République socialiste VN thì họ dùng La (la), giống cái, ta gọi là cái cọng hòa… Ở bên tây nếu ta đọc la rờ sờ vờ nờ (RSVN) thì họ không hiểu ta rờ sờ cái chi nên phải đọc là la e rờ, e’xtờ, vê, en nờ).
Thưa Anh, tôi xin gọi như tôi vẫn gọi anh như thế cho thân mật, …

29/11/2018

Đảng ‘giãy giụa trước khi giãy chết’?

Thường Sơn

“Kết quả của cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản, mà thực chất là tư tưởng một đảng độc trị và độc tài, chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp của quốc nạn tham nhũng mà đã khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng đầy dẫy thảm cảnh như ngày hôm nay.
Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy …

28/11/2018

Thư ngỏ gửi các nhà báo bị thôi chức ở báo “Thanh niên” vì không phải đảng viên

Nguyễn Đình Ấm

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Đình Ấm nói chí lý quá, làm báo là làm nghề hẳn hoi, như các cụ đã dạy: ‘sinh ư nghệ, tử ư nghệ’. Làm nghề thì phải sống chết với nghề kia mà! Huống chi việc mất ba cái chức cỏn con đâu đã chết chóc gì đâu. Ai có tay nghề cao thì dù chẳng có tý chức tước nào vẫn sống khỏe. Bây giờ trong xã hội có đến gần ngàn tờ báo đủ các thể loại; tuy phần lớn …

27/11/2018

Thiếu trí tuệ – sự diệt vong tất yếu của Đảng Cộng sản

Phạm Đình Trọng

“Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa: “Tạo hoá cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho tôi tham vọng quá lớn” (https://laodong.vn/phap-luat/bi-cao-nguyen-thanh-hoa-tao-hoa-cho-toi-bo-nao-qua-be-nhung-lai-cho-toi-tham-vong-qua-lon-642827.ldo?fbclid=IwAR2-HTbmNQi2iPzOZIenVRNPwZoQhMb9IERjwXLL1O6hgv3F3Jj6vzUQ-8M)
Thiết nghĩ, lãnh đạo và quan chức đều phải hiểu và nói được như Nguyễn Thanh Hóa“.
Nguyễn Tường Thụy
Ông Nguyễn Tường Thụy còn quên không nhắc đoạn cuối trong mấy lời tự bạch  khá gọi là “chân thành” của vị tướng đánh bạc thốt lên trước vành móng ngựa. Ông ta nói rằng: “cuộc đời tôi bây giờ đã mất tất cả, chỉ còn lại một trái …