KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

0

Để vận dụng Nghị quyết của Quốc hội về việc thảo luận Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (sau đây viết tắt là Dự thảo), chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xin đề nghị Quốc hội cũng như Ban soạn thảo sửa đổi. Hiến pháp năm 1992 có một số ý kiến ​​tham khảo, đồng thời mong đồng bào trong và ngoài nước thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình để cá nhân chúng ta có được một bản Hiến pháp bảo đảm sự ổn định lãnh thổ và sự phát triển của đất nước. sự bền vững của dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho hiện tại và cả thế hệ mai sau.

Hiến pháp của một quốc gia do nhân dân cai trị đảm bảo rằng quyền lực thực sự đến từ nhân dân và được hình thành bằng hợp đồng giữa các thành phần khác nhau của xã hội. Dự thảo chưa hoàn toàn hiểu được bản chất của một hiến pháp tự trị, không thể hiện được lòng tin và sự tự tin của người dân đối với chính phủ trên tinh thần đồng thuận để phát triển một môi trường kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với chính phủ liên bang. sức mạnh. Kiểm soát nội bộ giữa các nhánh quyền lực nhà nước bằng các phương tiện đối kháng, các nhánh pháp lý, hành pháp cũng như tư pháp không được vượt quá giới hạn đã được thiết lập. Quyền kiểm soát từ bên ngoài đối với quyền lực công do người dân thực hiện với vai trò thiết yếu của văn hóa dân sự, được đảm nhận trên các bài phát biểu tự do, báo chí, lập hội, thành lập, biểu tình, v.v.

Hiến pháp phải có tính hợp pháp được đánh giá bằng một số yêu cầu. Thứ nhất, hiến pháp cần có mục tiêu bảo vệ độc lập tự chủ và chủ quyền, tạo ra sự linh hoạt, dân chủ, công bằng và vui vẻ; đồng thời đoàn kết toàn dân, gạt bỏ mọi sở đoản, bất công, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Thứ hai, hiến pháp cần chia sẻ ý chí chung của các cá nhân và cũng là sự đồng thuận của các cá nhân để thành lập doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba, hiến pháp cần được tạo ra theo các quan niệm hợp pháp phổ biến của thế giới văn minh, phù hợp với các cống hiến quốc tế mà Việt Nam đã thực sự tham gia.

  • Vì tinh thần, trong thời gian tới, chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ 7 yếu tố.
  • Khuyến nghị đầu tiên về sự khởi đầu và cả về Chương I

Phần mở đầu của Dự thảo không làm rõ mục đích của hiến pháp và chủ đề của luật. Hiến pháp phải chỉ rõ mục tiêu hàng đầu là đảm bảo sự an toàn, tính linh hoạt và niềm vui của tất cả người dân. Một hiến pháp lớn phải hạn chế việc lạm dụng quyền lực của những người nắm quyền, đồng thời xây dựng một khuôn khổ để các nhiệm vụ chính trị, tài chính cũng như xã hội diễn ra hài hòa và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải giải quyết vấn đề hạnh phúc của các thế hệ tương lai.

Quyền lập hiến (lập, ban hành hoặc sửa đổi hiến pháp) là quyền tạo ra các quyền hợp pháp khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) cần đến từ toàn dân, không phải từ bất kỳ loại hình nào của một công ty hay cơ quan nào. bất kỳ cơ quan quyền lực nào, bao gồm Quốc hội. Phần mở đầu cần nêu rõ chủ thể đưa ra quyết định và thúc đẩy hiến pháp, đó là người dân.

Lời nói đầu không phải là khu vực để ca ngợi công lao của bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào.

Phần mở đầu của Dự thảo không đáp ứng được các nhu cầu trên nên chúng tôi đề xuất loại bỏ cũng như thay thế bằng:

  • “Tiếp nối truyền thống xã hội kiên quyết của các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước, bảo vệ độc lập tự chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân,
  • vì một nền văn hóa tự trị, công bằng và cũng được cai trị, vì sự tự do và cũng như sức khỏe của các thế hệ hiện tại và cả tương lai,
  • Chúng tôi, những cá nhân Việt Nam, quyết định xây dựng và phát huy bản Hiến pháp này. “

Trong giai đoạn I, cần nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền của cá nhân đòi hỏi phải tôn trọng ý chí của quốc gia. Nếu hiến pháp thực sự do nhân dân lựa chọn, thì việc đưa nghĩa vụ quản lý của nhà nước và cả văn hóa đến từ một công ty chính trị hay một giai cấp sẽ mâu thuẫn với trình độ của cá nhân, quyền con người, của công nhân cũng như trái với bản chất của một nhà nước được quy định. bằng quy luật điều tiết.

Chủ đề dẫn dắt nền văn hóa chắc chắn sẽ được người dân lựa chọn trong các cuộc bầu cử miễn phí, dân chủ và cũng thường xuyên. Một lễ kỷ niệm chính trị thực sự chỉ mang lại niềm đam mê của các cá nhân chắc chắn sẽ không gây căng thẳng về việc thua cuộc trong các cuộc bầu cử như vậy. Hiến pháp Liên Xô 1977 quy định ở Điều 6 rằng vai trò quản lý của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội chắc chắn đã dẫn đến sự sụp đổ của thông lệ Liên Xô khi quỹ ủy thác của các cá nhân bị phá bỏ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây